Vi Søger Skribenter

Har du lyst til at få dit materiale publiceret på En Udenrigsanalyse? Så skal der ikke mere til end en e-mail. Udover dette har du to muligheder:

  1. Du kan blive en “gæsteskribent”
  2. Du kan blive en “fast skribent” (Mød vores faste skribenter her)

Gæsteskribent

Har du en idé til en analyse eller artikel (eller har du allerede en liggende), så send det til redaktionen på: redaktion@en-udenrigsanalyse.dk. I din e-mail skal du skrive kort om din idé, samt tre linjer om dig selv.

Hvis redaktionen vælger at publicere dit materiale, vil vi vende tilbage med forslag til eventuelle rettelser og tilpasning. Hvis vi vælger ikke at publicere dit materiale, vil vi ligeledes informere dig om dette samt grunden. Der er ingen grænser for, hvor mange gange du må sende materiale ind til os. Vi gennemgår alle idéer og materiale grundigt og vejleder gerne, hvis du bliver i tvivl eller har spørgsmål.

Da En Udenrigsanalyse er drevet af frivillige kræfter kan vi desværre ikke kvittere med betaling. Vi vil dog gøre alt hvad vi kan for at promovere dig og dit materiale. 

Fast Skribent

Du kan også vælge at søge om at blive en fast skribent. Som fast skribent får du en “fast side” på En Udenrigsanalyse. Det vil sige din egen side, hvor vi sammenfatter alle dine analyser, samt informationer om hvem du er. Redaktionen vil læse dit materiale igennem inden udgivelse, men ellers er du selvkørende og behøver ikke at informere redaktionen inden du går i gang med at skrive. Læs mere om vores faste skribenter her.

For at blive en fast skribent skal du sende følgende ind til redaktionen:

  • Dit CV
  • To eksempler på dine skriveevner. Eksemplerne må være på max 800 ord og kan være alt fra et uddrag af en universitetsopgave, til en artikel du har skrevet for en anden organisation.

Ovenstående sendes til redaktionen på: redaktion@en-udenrigsanalyse.dk

Bemærk! Du behøver ikke at vedhæfte en motiveret ansøgning – vi går ud fra, at motivet for din ansøgning er, at du gerne vil være en fast skribent. Vi modtager løbende ansøgninger og der er derfor ingen deadline. Redaktionen forbeholder sig retten til at afvise en ansøger, hvis det vurderes, at denne ikke lever op til kravene. I sådanne tilfælde vil redaktionen vende tilbage med en begrundelse.

Da En Udenrigsanalyse er drevet af frivillige kræfter, kan vi desværre ikke kvittere med betaling. Vi vil dog gøre alt hvad vi kan for at promovere dig og dit materiale.

Retningslinjerne for Artikelskrivning

Kravet for emnet er, at det skal være af international karakter (se vores kategorier for inspiration). Stilen kan være både akademisk eller mere journalistisk. Foruden dette skal artiklerne/analyserne:

  • Skrives på dansk og indeholde kildehenvisninger (i form af links)
  • Indeholde en rød tråd og et tydeligt argument. Du bestemmer selv opsætning og længde.
  • Kunne læses og forstås af alle uanset baggrund.
  • Repræsentere skribentens egen holdning (Det vil sige, at de må ikke repræsentere et partiprogram).
  • Være saglige og behandle alle parter med respekt – især dem du måtte være uenig med.

Nordisk Samarbejde

Inspirationen til En Udenrigsanalyse kommer oprindeligt fra den finske hjemmeside “The Ulkopolitist”. Direkte oversat betyder det “The Udenrigspolitikeren” og det er en side, hvor studerende, nyuddannede og personer i begyndelsen af deres karriere, kan publicere artikler vedrørende udenrigsspørgsmål. The Ulkopolitist har haft stor succes og dets artikler er blandt andet blevet publiceret på andre hjemmesider, samt flere af skribenterne har fungeret som kommentatorer i nationale nyhedsudsendelser.

Vi har taget kontakt til vores finske venner og sammen etableret et “Nordisk Samarbejde”. Dette betyder, at vi til tider vil publicere materiale fra The Ulkopolitist (oversat til dansk, selvfølgelig), samt vi sender artikler skrevet af vores skribenter til The Ulkopolitist. Udover at skabe et netværk mellem vores to lande, er det en mulighed for vores og deres skribenter for at nå længere ud med deres materiale.

En Udenrigsanalyse