Om En Udenrigsanalyse

“Analyser og Netværk på Tværs af Landegrænser”

Idéen fra Finland

Idéen til En Udenrigsanalyse blev skabt over en kop kaffe hvor samtalen faldt på, hvordan de i Finland har en hjemmeside der hedder “The Ulkopolitist”. Direkte oversat betyder det “The Udenrigspolitiker”, og er et online magasin, som publicerer indhold produceret af unge eksperter inden for internationale problemstillinger. The Ulkopolitist har haft stor succes i Finland og dets artikler er blandt andet blevet publiceret på andre hjemmesider, mens flere af deres skribenter har fungeret som kommentatorer i nationale nyhedsudsendelser.

En Udenrigsanalyse er inspireret af The Ulkopolitist. Men foruden at fungere som et online magasin, har vi udvidet vores fokus til også at inkludere et online netværk. Vi står således på to ben:

  1. Online Magasin: Vi publicerer analyser og artikler inden for internationale problemstillinger rettet mod den brede befolkning. I vores analyser og artikler forsøger vi at vise kompleksiteten på en ukompliceret måde og herved bidrage til en nuancering af den offentlige debat.
  2. Online Arbejdsnetværk: Igennem vores Udenrigsnetværk forsøger vi at skabe et online arbejdsnetværk for udenrigsinteresserede. Dette netværk giver alle, uanset hvor de er, muligheden for at få et dansk arbejdsnetværk, som kan hjælpe dem i deres karriere.

1) Analyser 

Emnerne vi beskæftiger os med er: Udenrigs- og sikkerhedspolitik; udvikling; humanitær assistance; global sundhed; miljø og klimaforandringer; menneskerettigheder; konflikter og konflikthåndtering; samt international økonomi. Kort sagt, emner der når ud over Danmarks grænser.

Vores mål er at publicere nuanceret indhold af høj kvalitet for alle. Vi gør derfor meget ud af ikke at skrive indhold rettet mod en specifik faggruppe, men derimod indhold, som skal kunne læses og forstås af alle uanset baggrund. Målet er at sætte fokus på de nuancer og problematikker, der måtte være inden for et givent emne. Efter vores opfattelse har de danske medier samt beslutningstagere en tendens til simplificering, og til tider at skøjte over problemstillinger, der er nødvendige for en fyldestgørende forståelse. Grunden til dette er mange, men ofte er det en del af en politisk manøvre og en konsekvens af mediernes stramme budgetter og deadlines.

Hos En Udenrigsanalyse forsøger vi at tage os tid til at samle et emne op, hvorfra det er blevet forladt. Vi forsøger at give et dybdegående og bredt billede af et givent emne og eventuelt belyse ubesvarede spørgsmål, teoretiske- og praktiske problemstillinger. Foruden dette, belyser vi emner, som ikke får TV-tid. Målet er at vise kompleksiteten på en ukompliceret måde, og at bidrage til en nuancering af den offentlige debat.

Vores skribenter er studerende, nyuddannede og personer, der har arbejdet inden for deres fag i mindre end 10 år. Dette er et bevidst valg, da vi ønsker at give denne gruppe mere taletid. Ofte sidder denne gruppe inde med nye idéer og nuancer, som ikke altid bliver taget op af de mere etablerede og senior faggrupper.

Hos En Udenrigsanalyse giver vi derfor fremtidens faggrupper muligheden for at udvikle deres kompetencer og muligheden for tidligt at bidrage til deres interesseområde.

2) Udenrigsnetværket

Et andet formål med En Udenrigsanalyse er at give alle med interesse i internationale problemstillinger en mulighed for at etablere et “arbejdsnetværk” – uanset hvor i verden eller Danmark de befinder sig. Hvert år tager danskere ud i verden for at få praktisk erfaring. Som følge af dette kan de føle, at de mister kontakten til deres danske “arbejdsnetværk”, eller at det er svært at etablere et. Den samme tendens kan opstå blandt personer bosat udenfor hovedstaden, hvor mulighederne for at danne et netværk er mindre. Ikke mindst findes der personer i hele Danmark, som ikke ved, hvor de skal starte henne, hvis de ønsker at danne et netværk.

Denne mangel på et arbejdsnetværk er i særdeleshed et problem for dem, der er i begyndelsen af deres karriere. Et solidt arbejdsnetværk er nemlig oftest lig med adgang til flere muligheder. Det kan for eksempel være at hjælpe en med at realisere sine idéer; være en måde hvorpå, man får indsigt i ’hvad der rører sig’; eller det er stedet, hvor man kan spørge andre til råds. Sidst, men ikke mindst, kan et arbejdsnetværk give større chancer for adgang til et ønsket arbejdsmarked og det kan være det der afgør, om man får indflydelse inden for sit fag.

Manglen på et arbejdsnetværk kan forhindre personer i at realisere deres potentiale, og i sidste ende resultere i, at nogen opgiver håbet om at fortsætte inden for deres interesseområde. Det kan derfor føre til spild af talent, idéer og kræfter, som ellers kunne være blevet brugt på at løse nogle af tidens presserende internationale emner. Dette vil vi gerne gøre noget ved hos En Udenrigsanalyse.

Hos En Udenrigsanalyse har vi valgt at etablere “Udenrigsnetværket”, som er et online netværk for alle der er interesseret i internationale problemstillinger. Som medlem af dette netværk får man adgang til vores lukket online forum, hvor man kan møde andre med samme interesse som en selv. I dette forum kan man debattere og dele tips, tricks, informationer og nyheder. Netværket er tæt forbundet med vores online events, der i høj grad anvendes som en platform, hvor medlemmer kan mødes “ansigt til ansigt” – som i sidste ende er det, der styrker netværket og bekendtskaber.

Vores Nordiske Samarbejde 

Selvom vi primært fokuserer på etableringen af et dansk netværk, har vi også et samarbejde med Finland. Vi deler blandt andet artikler med The Ulkopolitist, som betyder, at skribenterne fra En Udenrigsanalyse kan få deres artikel oversat og publiceret i Finland. Vores nordiske samarbejde skaber derfor forbindelser i Finland og giver både finske og danske skribenter muligheden for at få deres historier længere ud.