“Vi vil hellere dø end at blive der”, siger flygtning om marokkanske forhold.

Strømmen af  flygtninge, der bevæger síg gennem Afrika, har en tendens til at pause eller decideret stoppe deres rejse i Marokko. Nogle heldige flygtninge kommer videre til Europa, men livet i Marokko er ikke let.

Der er igennem de sidste år blevet flere flygtninge, der stopper deres rejse i Marokko, og specielt de strammede regler for at migrere til Europa, er en vigtig faktor der leder til stoppet i Marokko. På grund af at flygtningene ikke kan komme videre fra Marokko, er landet gået fra at være et transitland til at være den endelige destination for flygtningene. Samtidig med at vente lever flygtningene i uvished om deres fremtid og under dårlige forhold i Marokko, hvor racisme bliver udtrykt ved dårlige boligforhold, manglende rettigheder, dårlig rettergang og dårlig behandling fra politiet og den resterende marokkanske befolkning.

Der er igennem de sidste år blevet flere flygtninge, der stopper deres rejse i Marokko, og specielt de strammede regler for at migrere til Europa, er en vigtig faktor der leder til stoppet i Marokko. Copyright: Pixabay

Hvis det lykkes for flygtningene at komme over den marokkansk/spanske grænse, sender det spanske politi dem direkte tilbage til Marokko, hvor de bliver behandlet særdeles hårdhændet af politiet. Altså befinder disse flygtning sig i et land, hvor de bliver mishandlet og ingen rettigheder har. Samtidig er det utroligt svært for dem at komme væk, da de ikke kan komme til Europa, men heller intet har at vende tilbage til i deres hjemland.

Alligevel prøver disse flygtninge igen og igen at komme over grænsen fra Afrika til Europa, eksempelvis ved at krydse strædet mellem Marokko og Spanien. Det er ikke en nem rejse, og mange dør af at tage den, men disse flygtninge føler ikke, at de har noget at miste og tager derfor chancen. De har hverken i sinde at vende hjem eller at blive i Marokko- der er ingen fremtid i disse muligheder.

Som en flygtning der brugte Marokko som transitland, sagde til The Guardian “We would rather die than stay there”, hvilket giver skræmmende tanker omkring, hvad denne flygtning har været igennem både i Marokko, men også hvad flygtningene har oplevet på deres rejse mod, hvad de håbede på, var en bedre fremtid. Se her for at læse artiklen omkring flygtningen, der udtalte dette, og andre flygtninge som har brugt Marokko som transitland.

Som tidligere nævnt i artiklen bliver flygtningene i Marokko behandlet dårligt. Flygtninge bliver nogle gange beskyldt for at have begået kriminalitet, som de ikke har begået, og kan blive tvunget til at skulle tilstå den kriminelle gerning. Som flygtning kan du derudover kun læse din “tilståelse” på arabisk – der er det oficielle sprog i Marokko –  som jo kan komme udelukkende fra presset fra myndighederne. Dette betyder, at politiet i princippet kan skrive hvad de vil i dokumentet med tilståelsen, også ting der ikke passer, og når du har underskrevet dette dokument, kan du vinke farvel til det “frie” liv, og tage bussen til fængslet.

Flygtninge bliver nogle gange beskyldt for at have begået kriminalitet, som de ikke har begået, og kan blive tvunget til at skulle tilstå den kriminelle gerning. Copyright: Rudychaimg

Nyheden om hvordan det marokkanske politi håndterede disse sager kom frem i november 2016. Det var Amnesty International, Human Rights Watch og Den Internationale Organisation for Menneskerettigheder der bragte nyheden. Det at tre så store organisationer som disse, kan bekræfte disse forhold, gør det svært for de marokkanske myndigheder at forsvare dem selv. Hjemmesiden Refworld har skrevet om dette, hvor der også er to historier om mennesker, som denne uretfærdighed er sket for. Læs den korte rapport her.

Der var ellers før denne tid blevet givet løfter fra Marokkos side til internationale organisationer om, at de ville forbedre forholdene for flygtninge og migranter generelt. Udtalelsen om bedre forhold kom fra Kongen af Marokko i slutningen af 2013. Det ser dog ikke ud til at være tilfældet, at det er blevet bedre for migranterne.

Migranternes forhold blev derfor ligeledes belyst igen i februar 2015, hvor der var en var stor razzia mod migranter, hvor over 1.200 migranter blev arresteret i den nordlige del af Marokko. Dette mente flere internationale organisationer, var en krænkelse af menneskerettighederne. Denne razzia kom som et chok, da den marokkanske konge kun lidt over et år tidligere havde lovet forbedrede forhold, heriblandt at give flygtninge og migranter i Marokko et mere humanitært og værdigt liv. Klik her for at se rapporten fra Refworld for at læse om denne razzia.

Migranter og flygtninge kommer til Marokko med håbet om et bedre liv, gerne i Europa, på trods af at det er en lang, besværlig og pengemæssigt dyr rejse, som er hård både psykisk og fysisk- endda så hård at nogle ikke overlever den. Dette håb forsvinder dog langsomt hos mange af flygtningene og migranterne, når de finder ud af hvordan det nye land behandler dem, og hvor lille chancen for er, at komme fra Marokko til Europa.


Skrevet af Julie Pastoft

Julie læser kombinations bachelor på Roskilde Universitet i fagene Internationale Studier og Journalistik. Hendes interesseområder er international konflikthåndtering, menneskerettigheder, den muslimske verden, og sikkerhedspolitik.

Læs mere om Julie og hendes artikler her

En Udenrigsanalyse