Analyser

Hos En Udenrigsanalyse har vi et ønske om at bidrage med nuanceret analyser og artikler om internationale problemstillinger. Vi dækker følgende emner:

Vores mål er at publicere nuanceret indhold for alle. Vi gør derfor meget ud af ikke at skrive indhold rettet mod en specifik faggruppe, men derimod indhold, som skal kunne læses og forstås af alle uanset baggrund. Meningen er at sætte fokus på de nuancer og problematikker, der måtte være inden for et givent emne. Efter vores opfattelse har de danske medier og beslutningstagere en tendens til simplificering, og til tider at skøjte over problemstillinger, som er nødvendige for en fyldestgørende forståelse. Grunden til dette er mange, men ofte er det en del af en politisk manøvre og en konsekvens af mediernes stramme budgetter og deadlines.

Hos En Udenrigsanalyse forsøger vi derfor at tage os tid til at samle et emne op, hvorfra det er blevet forladt. Vi forsøger at give et dybdegående og bredt billede af et givent emne og eventuelt belyse ubesvarede spørgsmål, teoretiske- og praktiske problemstillinger. Foruden dette, belyser vi emner, som ikke får TV-tid. Målet er at vise kompleksiteten på en ukompliceret måde, og at bidrage til en nuancering af den offentlige debat.

Vores indhold er skrevet af unge eksperter inden for internationale problemstillinger og vi har både gæsteskribenter og faste skribenter.

Har du en idé til en artikel eller en analyse?  Læs mere her.