Det liberale meritokrati er blevet en afrikansk sygdom

Socialdemokratiet fremlagde i starten af februar måned, som forslag til en asyl- og flygtninge reform, en plan for, hvordan flygtninge bør håndteres på længere sigt. Det er et forslag til en ny asyl- og flygtninge reform. Med den forsøger Socialdemokratiet… Continue Reading

Kommer Danmarks udenrigspolitik til at holde flygtninge ude?

I Danmarks nye udenrigs – og sikkerhedspolitiske strategi for 2017-18 finder vi 5 hovedudfordringer for de kommende år. Som et resultat af de seneste års stigende migrationsstrømme mod Europa, er migration blevet sat højt på dagsordenen, og vi finder derfor… Continue Reading