Det nye nummer af UA magasinet er ude nu

I dette tredje nummer af UA-magasinet ser vi nærmere på politiske stridigheder og strategier. Vi starter med den globale magtkamp i Arktis, hvor Thea Rasmussen dykker under isen og ser på, hvordan de nye muligheder i Arktis kan generere nye… Continue Reading

Det liberale meritokrati er blevet en afrikansk sygdom

Socialdemokratiet fremlagde i starten af februar måned, som forslag til en asyl- og flygtninge reform, en plan for, hvordan flygtninge bør håndteres på længere sigt. Det er et forslag til en ny asyl- og flygtninge reform. Med den forsøger Socialdemokratiet… Continue Reading

Det nye nummer af UA magasinet er ude nu

I dette andet nummer af UA magasinet kommer vi endnu engang verden rundt. Vi starter i Mellemøsten, hvor Ramsby ser nærmere på terror-mærkatet og hvordan Hizbullah begrebsliggør Islamisk Stat. Sharma tager os tilbage til Danmark, hvor han ser på Danmarks… Continue Reading

København og internationale relationer

Når man taler om Københavns Kommune eller kommuner generelt, tænker man ikke umiddelbart på internationale relationer eller FN’s verdensmål for bæredygtighed. De nye verdensmål for bæredygtig udvikling ligger dog op til, at ikke-statslige aktører, som byer, organisationer og virksomheder skal… Continue Reading

Større ambitioner skal drive den danske vækst

Regeringen har netop lanceret en ny udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi, som lister de eksterne udfordringer Danmark står overfor. Denne artikel fokuserer på et af strategiens fokusområder; Globalisering – økonomisk- og teknologisk diplomati. Tvivlen om globaliseringen i den vestlige verden Et… Continue Reading